Пакеты, мешки

Рюкзачок
Деда Мороза
Вес: 1000 гр. Цена: 730 руб.
Мешочек с фоторамкой
Вес: 300 гр. Цена: 320 руб.
Вес: 400 гр. Цена: 370 руб.
Вес: 500 гр. Цена: 420 руб.
Мешочек Волшебный подарок
Вес: 500 гр. Цена: 420 руб.
Вес: 700 гр. Цена: 520 руб.
Вес: 1000 гр. Цена: 670 руб.
Мешочек
Все Мои
Вес: 500 гр. Цена: 390 руб.
Мешочек джут Шотландка
Вес: 500 гр. Цена: 450 руб.
Мешочек джут от Деда Мороза
Вес: 700 гр. Цена: 570 руб.
Мешочек Скандинавские мотивы
Вес: 1000 гр. Цена: 700 руб.